Persónuverndarstefna

Þetta er eldri útgáfa af persónuverndarstefnunni okkar. Skoða núverandi útgáfu eða allar fyrri útgáfur.

Fela dæmi
Sýna dæmi
Fela dæmi

Síðast breytt: 31. mars 2014 (skoða eldri útgáfur)

Hægt er að nýta sér þjónustu okkar á ótal mismunandi vegu – til að leita að og deila upplýsingum, til að eiga samskipti við aðra eða til að búa til nýtt efni. Við getum bætt þessa þjónustu enn frekar þegar þú deilir upplýsingum með okkur, til dæmis með því að stofna Google reikning – þá færðu leitarniðurstöður og auglýsingar sem eiga betur við og getur tengst öðrum notendum og deilt efni með þeim á mun einfaldari og hraðvirkari hátt. Þegar þú notar þjónustu okkar viljum við að þér sé fyllilega ljóst á hvaða hátt við notum upplýsingar og hvernig þú getur verndað persónuupplýsingar þínar.

Í persónuverndarstefnu okkar er útskýrt:

Við leggjum áherslu á að hafa stefnuna sem einfaldasta en ef þú þekkir ekki hugtök á borð við fótspor (e. cookies), IP-tölur, pixlamerki og vafra ættirðu að byrja á að lesa þér til um þessi lykilhugtök. Google er mjög í mun að vernda einkalíf þitt. Við biðjum þig því að gefa þér tíma til að kynna þér starfshætti okkar, hvort sem þú ert nýr notandi eða gamalkunnugur, og skoða þessa síðu ef spurningar vakna.

Upplýsingar sem við söfnum

Við söfnum upplýsingum til að geta veitt öllum notendum okkar betri þjónustu – allt frá því að finna út grundvallaratriði, svo sem hvaða tungumál þú notar, til flóknari atriða, svo sem hvaða auglýsingar gætu gagnast þér eða hvaða fólk skiptir þig mestu á netinu.

Upplýsingarnar sem við söfnum eru tvenns konar:

Hvernig við notum upplýsingarnar sem við söfnum

Við notum upplýsingar sem við söfnum úr allri þjónustu okkar til að veita, viðhalda, vernda og bæta þjónustuna, þróa nýja þjónustu og vernda bæði Google og notendur okkar. Við notum þessar upplýsingar einnig til að bjóða þér sérsniðið efni – svo sem leitarniðurstöður og auglýsingar sem eiga betur við fyrir þig.

Við munum hugsanlega nota nafnið sem þú gafst upp á Google prófílnum þínum í hverri þeirri þjónustu á okkar vegum sem krefst innskráningar á Google reikning. Að auki er hugsanlegt að við skiptum eldri nöfnum, tengdum Google reikningnum þínum, út fyrir það nafn til að tryggja að þú birtist alltaf undir sama nafni, hvaða þjónustu sem þú ert að nota. Ef aðrir notendur hafa þegar netfang þitt eða aðrar persónugreinanlegar upplýsingar um þig kann að vera að þeir fái að sjá upplýsingar sem þú hefur gert sýnilegar almenningi á Google prófílnum þínum, svo sem nafn þitt og ljósmynd af þér.

Þegar þú átt samskipti við Google kann að vera að við geymum afrit af samskiptunum til að auðvelda úrlausnir vandamála sem upp geta komið. Við munum hugsanlega nota netfangið þitt til að upplýsa þig um þjónustu okkar, til dæmis láta þig vita af væntanlegum breytingum eða endurbótum.

Við notum upplýsingar sem við söfnum með fótsporum og öðrum tæknilegum aðferðum, svo sem pixlamerkjum, til að gera upplifun þína ánægjulegri og bæta þjónustuna á allan hátt. Þú getur til dæmis breytt tungumálastillingum þínum og þá getum við boðið þér þjónustu á því tungumáli sem þú kýst helst. Þegar við birtum þér sérsniðnar auglýsingar munum við ekki tengja fótspor eða nafnlaus auðkenni við efnisflokka sem teljast viðkvæmir, svo sem kynþátt, trúarbrögð, kynhneigð eða heilsufar.

Hugsanlega notum við persónuupplýsingar úr einni þjónustu samhliða upplýsingum, þ.m.t. persónuupplýsingum, úr annarri Google þjónustu – til dæmis til að auðvelda þér að deila efni með fólkinu sem þú þekkir. Við munum ekki nota upplýsingar úr DoubleClick-fótsporum samhliða persónugreinanlegu innihaldi nema við fáum yfirlýst samþykki frá þér.

Við munum ekki nota upplýsingar frá þér í öðrum tilgangi en þeim sem lýst er í persónuverndarstefnunni, nema að fengnu samþykki frá þér.

Google tekur við og vinnur úr persónuupplýsingum á netþjónum sínum í mörgum löndum um víða veröld. Hugsanlega verður unnið úr persónuupplýsingum þínum á netþjóni í öðru landi en þínu heimalandi.

Gegnsæi og valkostir

Fólk hefur mismunandi áherslur varðandi persónuvernd. Markmið okkar er að öllum sé ljóst hvaða upplýsingum við söfnum til að notendur geti tekið upplýsta ákvörðun um hvernig þær eru notaðar. Þú getur til dæmis:

Þú getur einnig stillt vafrann þinn þannig að hann útiloki öll fótspor, þ. á m. fótspor tengd þjónustu okkar, eða láti vita þegar við biðjum um að fá að nota fótspor. Hins vegar er mikilvægt að muna að margar af þjónustusíðum okkar munu hugsanlega ekki virka að fullu ef fótspor eru gerð óvirk. Til dæmis er hugsanlegt að við getum ekki munað kjörstillingar tungumáls.

Upplýsingar sem þú deilir

Í mörgum tilvikum er þér heimilt að deila upplýsingum með öðrum gegnum þjónustu okkar. Hafðu í huga að þegar þú deilir upplýsingum opinberlega kunna þær að verða skráðar sem uppflettiorð fyrir leitarvélar, þar með talið Google. Við bjóðum þér ýmsa valkosti varðandi það að deila efninu þínu eða fjarlægja það.

Að fá aðgang að og uppfæra persónuupplýsingar þínar

Stefna okkar er að veita þér aðgang að öllum persónuupplýsingum um þig þegar þú notar þjónustu okkar. Reynist þær upplýsingar rangar leggjum við áherslu á að þú getir uppfært þær eða eytt þeim á fljótlegan og einfaldan hátt, svo fremi sem við þurfum ekki að halda þeim til haga af lagalegum eða viðskiptalegum ástæðum. Þegar þú uppfærir persónuupplýsingar kann að vera að við biðjum þig að auðkenna þig áður en við vinnum úr beiðninni.

Beiðnum sem innihalda óígrundaðar endurtekningar, krefjast óraunhæfra tæknilegra inngripa (svo sem að þróa nýtt stjórnkerfi eða gera grundvallarbreytingar á fyrirliggjandi verklagi), fela það í sér að persónuöryggi annarra kynni að vera stefnt í hættu eða yrðu mjög erfiðar í framkvæmd (til dæmis sem tengjast upplýsingum vistuðum í afritunarkerfum) kann að verða hafnað.

Við munum veita aðgang að upplýsingum og tækifæri til leiðréttinga án endurgjalds hvenær sem unnt er, nema slíkt feli í sér óraunhæfa fyrirhöfn. Markmið okkar er að veita þjónustu þannig að upplýsingar séu varðar fyrir skemmdum, hvort sem er af ásetningi eða í ógáti. Af þessum sökum kann að vera að afritum vistuðum á virkum netþjónum okkar verði ekki eytt tafarlaust þegar þú eyðir upplýsingum úr þjónustu okkar og að upplýsingarnar verði ekki fjarlægðar úr öryggisafritunarkerfum okkar.

Upplýsingar sem við deilum

Við deilum ekki persónuupplýsingum með fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum utan Google nema einhver eftirfarandi skilyrða eigi við:

Við munum hugsanlega deila uppsöfnuðum, ópersónugreinanlegum upplýsingum með almennum notendum og með samstarfsaðilum okkar, svo sem útgefendum, auglýsendum og tengdum síðum. Við munum til dæmis hugsanlega deila upplýsingum á opinberum vettvangi í því skyni að sýna fram á þróun í almennri notkun á þjónustu okkar.

Ef Google tekur þátt í samruna, yfirtöku eða sölu eigna munum við eftir sem áður tryggja trúnað um allar persónuupplýsingar og senda þeim notendum sem hlut eiga að máli tilkynningu áður en persónuupplýsingar eru fluttar eða falla undir nýja persónuverndarstefnu.

Upplýsingaöryggi

Við leggjum okkur fram við að vernda Google og notendur okkar fyrir óheimilum aðgangi eða óheimilum breytingum, birtingu eða skemmdarverkum á upplýsingum í okkar vörslu. Sérstaklega má nefna að:

Hvenær þessi persónuverndarstefna á við

Persónuverndarstefna okkar er í gildi varðandi alla þjónustu veitta af Google Inc. og hlutdeildarfélögum þess, þar með talin þjónusta sem er í boði á öðrum vefsvæðum (svo sem auglýsingaþjónusta okkar), en ekki varðandi þjónustu með sértæka persónuverndarstefnu, sem þessi persónuverndarstefna gildir ekki um.

Persónuverndarstefna okkar tekur ekki til þjónustu sem veitt er af öðrum fyrirtækjum eða einstaklingum, þar með taldar vörur eða vefsvæði sem kunna að birtast í leitarniðurstöðum þínum, vefsvæði sem kunna að bjóða þjónustu tengda Google eða önnur vefsvæði með tengla á vefsvæðum Google. Persónuverndarstefna okkar tekur ekki til verkferla fyrir upplýsinganotkun hjá öðrum fyrirtækjum og stofnunum sem auglýsa þjónustu frá okkur og sem kunna að nota fótspor, pixlamerki og aðrar tæknilegar aðferðir til að miðla og bjóða upp á viðkomandi auglýsingar.

Samræmi og samstarf við eftirlitsaðila

Við metum reglubundið hvernig við uppfyllum ákvæði persónuverndarstefnu okkar. Við fylgjum einnig ýmsum reglurömmum sjálfseftirlits. Þegar okkur berast formlegar, skriflegar kvartanir höfum við samband við kvörtunaraðilann til að fylgja málinu eftir. Við eigum samstarf við viðeigandi eftirlitsaðila, meðal annars persónuverndaryfirvöld á hverjum stað, um úrlausn hvers kyns kvartana vegna flutnings á persónuupplýsingum sem ekki tekst að leysa með notendum án milliliða.

Breytingar

Persónuverndarstefna okkar kann að taka breytingum af og til. Við munum ekki takmarka réttindi þín samkvæmt þessari persónuverndarstefnu án yfirlýsts samþykkis frá þér. Við munum auglýsa allar áætlaðar breytingar á stefnunni á þessari síðu. Reynist breytingarnar veigamiklar munum við kynna þær enn ítarlegar (verulegar breytingar á stefnunni hvað varðar tilteknar þjónustur verða kynntar með tölvupósti). Við munum einnig hafa eldri útgáfur af þessari persónuverndarstefnu aðgengilegar í skráasafni okkar.

Verklag á tiltekinni þjónustu

Eftirfarandi yfirlýsingar gera grein fyrir sértækri persónuverndarstefnu fyrir mismunandi vöruflokka og þjónustu Google sem þú kannt að nota:

Fleira gagnlegt efni tengt persónuvernd og öryggi má finna á stefnu- og reglusíðu Google, þ. á m.: